Drogi pacjencie nic Ci nie dolega. Nie masz żadnego uszczebku na zdrowiu.

STRONA GŁÓWNA

Test został zakończony. Wynik badania wskazuje iż masz szansę na uzyskanie odszkodowania.

Rozpocznij Badanie

Czy doznałeś urazu?

Pod pojęciem należy rozumieć stłuczenia, zranienia, skaleczenia, zwichnięcia, oparzenia

Jakiego rodzaju urazu doznałeś?

Określenie urazu psychicznego oraz jego stopnia wymaga wypełnienia osobistego testu, który jest płatny

Rozpocznij Badanie

Czy po urazie leczyłeś się?

Jak długo po urazie utrzmywały się dolegliwości?

Jak długo trwało leczenie?

Czy uraz spowodował pogorszenie lub utratę słuchu, wzroku, czucia?

Czy uraz spowodował utratę / ubytek części ciała?

Oceń wielkość dysfunkcji/dyskomfortu zaburzeń jakie ta utrata i jej następstwa powodują w Twoim życiu w skali 0-10

W życiu OSOBISTYM 00 - oznacza brak zmian. Jest tak jak przed urazem 10 - oznacza największy z możliwych dyskomfortów jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić

W życiu ZAWODOWYM 00 - oznacza brak zmian. Jest tak jak przed urazem 10 - oznacza największy z możliwych dyskomfortów jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić

W życiu SPORTOWYM 00 - oznacza brak zmian. Jest tak jak przed urazem 10 - oznacza największy z możliwych dyskomfortów jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić

Czy uraz spowodował bliznę, deformację, zniekształcenie, ogranicznie ruchomości?

Oceń wielkość dysfunkcji/dyskomfortu zaburzeń jakie ta utrata i jej następstwa powodują w Twoim życiu w skali 0-10

W życiu OSOBISTYM 00 - oznacza brak zmian. Jest tak jak przed urazem 10 - oznacza największy z możliwych dyskomfortów jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić

W życiu ZAWODOWYM 00 - oznacza brak zmian. Jest tak jak przed urazem 10 - oznacza największy z możliwych dyskomfortów jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić

W życiu SPORTOWYM 00 - oznacza brak zmian. Jest tak jak przed urazem 10 - oznacza największy z możliwych dyskomfortów jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić

Czy istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca czas leczenia tego urazu?

Czy kiedykolwiek wcześniej miałeś podobny uraz dotyczący tej części ciała?

Czy w związku z wcześniejszym tym urazem otrzymałeś odszkodowanie?